Magnetni detektor za velika fizička opterećenja SA-220

Magnetni detektor za velika fizička opterećenja

SA-220  se koristi za velika fizička opterećenja sa provodnicima koji nalaze u metalnom crevu.

SA-220 detektor je idržljiv da može izdržati čak i prelazak automobila.

KORISNIČKI CENTAR

TEHNIČKA PODRŠKA

+381 63 479 880
babic@elkoep.com

PRODAJA

+381 65 382 1529
dostanic@elkoep.com