TR1-18 - Monitoring temperature namotaja motora

OPIS

 • Ovaj uređaj prati temperaturu pomoću PTC senzora (otpornik sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom) ili termostata (TK) koji su ugrađeni u namotaje motora. Kontakti releja mogu se koristiti za isključivanje napajanja motora ako se pregreje. LED indikacija priključnog napona i statusa greške.
 • Prekidač na prednoj strani omogućuje odabir tipa senzora i zaključavanje on/off (memorisanje). U modu zaključavanja, uređaj se mora resetovati nakon greške, pomoću reset tastera na panelu ili udaljenog tastera.
 • Ova upustva sadrže važne bezbedonosne informacije. Molimo Bas da pažljivo pročitate pre puštanja u rad, u toku rada ili održavanja uređaja.

TEHNIČI PODACI

 • Naponski opseg ulaznog napajanja: 24-240V AC (50-60Hz) or DC
 • Tolerancija ulaznog napajanja: -15/+10%
 • Indikacija kvara senzora: crvena LED dioda koja treperi
 • Kontakti releja: 2 x prelaza, bez napona za opšte radnje
 • Dimenzije: 90 x 17.6 x 64 mm
 • Težina: 83 g
 • Kategorija prevelikog napona: III
 • Stepen zagađenja: 2
 • Zažtita u okruženju: IP40 sa prednje strane, IP20 kleme.

 

KORISNIČKI CENTAR

TEHNIČKA PODRŠKA

+381 63 479 880
babic@elkoep.com

PRODAJA

+381 65 382 1529
dostanic@elkoep.com