Kontroler za upravljanje ventilatora FA3-612M

FA3-612M je jedinica koja služi za kontrolu ventilatora korišćenjem analognih / digitalnih ulaza i  analognih / relejnih izlaza.

EAN: 8595188135276 | Code: 3527 standard

OPIS

 • Analogni ulaz za merenje temperature, napona ili struje (može se koristiti i referentni napon).
 • Digitalni ulazi su galvanski izolovani sa pozitivnom logikom (Sink) u opsegu napona 24-230V AC / DC.
 • Analogni izlazi 0-10V.
 • Povezivanje na BUS instalaciju.
 • Tasteri za zatvaranje / otvaranje ventila, ventilatora i releja za grejanje.
 • LED diode na prednjoj ploči pokazuju statuse FAN, RE, VALVE1, VALVE2, OVERRANGE, i OVERLOAD.
 • FA3-066M u 6-MODULE verziji je dizajnirana za montiranje na razvodnu tablu, na DIN šinu EN60715.

TEHNIČKI PODACI

 • Analogni ulazi: 3x naponski, strujni ili temperaturni ulaz.
 • Broj ulaza: 3.
 • Dijagnostika: crveni indikator LED OVERRANGE (prekoračenje dometa, prekid senzora ili preopterećenje Uref izlaza). 
 • Instalacija: BUS.
 • Napon napajanja / tolerancija / struja: 27 V DC, -20 / +10 %, 5 mA.
 • Stepen zaštite: IP20 uređaj, IP40 montiranje na razvodnu tablu. 
 • Montiranje: DIN šina EN 60715. 
 • Dimenzije: 90 x 105 x 65 mm.
 • Težina: 307 g. 

Preuzimanja

KORISNIČKI CENTAR

TEHNIČKA PODRŠKA

+381 63 479 880
babic@elkoep.com

PRODAJA

+381 65 382 1529
dostanic@elkoep.com