Moduli za upravljanje
i signalizaciju

Koriste se za uključivanje, kontrolu i signalizaciju.. Brzo i lako povezivanje kada se konfiguriše osnovni modul: prekidač, taster, prekidač ili taster sa srednjom pozicijom i LED signalizacijom, LED signalizacija koja treperi itd.


KORISNIČKI CENTAR

TEHNIČKA PODRŠKA

+381 63 479 880
babic@elkoep.com

+381 65 382 1529
dostanic@elkoep.com