Prekidački merači
nivoa

Oni prate nivo provodnih tečnosti u bunarima, rezervoarima, veštačkim jezerima, itd. Mogu da prate od jednog do šest nivoa vode sa opcijom punjenja / pražnjenja rezervoara. To su proizvodi koji se mogu posebno prodati ili su sadržani u sklopu sa kontaktorom ili motornim zaštitnim prekidačem. 


KORISNIČKI CENTAR

TEHNIČKA PODRŠKA

+381 63 479 880
babic@elkoep.com

PRODAJA

+381 65 382 1529
dostanic@elkoep.com