Vremenski releji

Oprema koja se koristi za vremensko uključivanje / isključivanje uređaja. U uređaje spadaju, na primer, lampa, ventilator, kontaktor, itd. Upotreba vremenskih releja je gotovo neograničena. Pored upotrebe u domaćinstvima, koriste se u industrijskim aplikacijama za kontrolu procesa, mašina, itd. Osnovna funkcija vremenskog releja podrazumeva odloženo uključivanje / isključivanje, asimetrični ciklus, impulsni relej sa zakašnjenjem. Univerzalno napajanje svrstava ih među prve na tržištu.


KORISNIČKI CENTAR

TEHNIČKA PODRŠKA

+381 63 479 880
babic@elkoep.com

PRODAJA

+381 65 382 1529
dostanic@elkoep.com