Dimer za LED rasvetu,
3-kanalni DCDA-33M

Za dimovanje LED i RGB rasvete napajanja 12-24 V DC

EAN: 8595188146807 | Code: 4680

OPIS

 • DCDA-33M je modul za dimovanje, dizajniran da priguši jednobojne i RGB LED svetiljke..
 • Modul ima tri nezavisna kanala i svaki izlazni kanal se može pojedinačno adresirati i kontrolirati.
 • DCDA-33M modulom može se upravljati sa BUS, DALI ili DMX.
 • Prilikom upravljanja modula sa BUS i DMX, takođe se može podržati četvrti virtuelni kanal za kontrolu celokupne osvetljenosti (BUS - podešen u iDM3, DMX- podešen dugim pritiskom na dugme PRG).
 • DCDA-33M može direktno da kontroliše iz sistema iNELS gde je komunikacioni interfejs BUS.
 • Ako se za upravljanje koristi komunikacijski interfejs DALI ili DMX, moguće je koristiti jedinicu EMDC-64M.
 • Napon napajanja modula za dimovanje mora biti najmanje 4V veći od očekivanog izlaznog napona na opterećenju.

Podešavanje komunikacionog interfejsa i adresa aktuatora vrši se pomoću DIP prekidača:
a) prekidač 1:
  - U gornjem položaju bira DALI ili BUS
  - U donjem položaju bira DMX
b ) prekidač 2: (ako je prekidač 1 u gornjem položaju)
  - U gornjem položaju bira DALI
  - U donjem položaju bira BUS

 • Pomoću kontrolnih tastera na prednjoj strani možete ručno kontrolisati izlaz.
 • Ulazi komunikacionih interfejsa su optički izolovani od jedinice i stoga su otporni na elektromagnetne smetnje.
 • 3-modulni, dizajniran za ugradnju u razvodnu tablu na EN60715 DIN šinu

TEHNIČKI PODACI

 • Napajanje preko BUS / tolerancija: 27V DC, -20 / +15 % 
 • Snaga: min. 0.5 W, maks. 165 W 
 • Stepen zaštite: IP20 uređaj
 • Pozicija rada: vertikalna
 • Instalacija: razvodna tabla na DIN šini EN 60715
 • Dizajn: 3-modulni
 • Dimezije: 90mm x 52mm x 65mm  
 • Težina: 135g  

KORISNIČKI CENTAR

TEHNIČKA PODRŠKA

+381 63 479 880
babic@elkoep.com

PRODAJA

+381 65 382 1529
dostanic@elkoep.com